ZSW GIS
POWIAT ŻYWIECKI
imie i nazwisko
 
  •  
Warunki korzystania

Udostępnione w serwisie ZSW GIS dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej oraz mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.

Zawarte w serwisie ZSW GIS informacje oraz wygenerowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych.

W serwisie prezentowane są zbiory danych, których dysponentem jest Powiat Żywiecki.

Ochrona prawna

Serwis ZSW GIS może być wykorzystywany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 90 poz 631 z późn. zm.)

Powiat Żywiecki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu ZSW GIS.